W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Informacja o Uczelni

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu jest uczelnią niepubliczną wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową 47. Wpisu dokonano na podstawie decyzji nr DNS 3-0145/TBM/263/94 wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 10 sierpnia 1994 r.

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich, na studiach podyplomowych, studiach MBA oraz na innych formach kształcenia na czterech Wydziałach.

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora: decyzja nr BCK-II-U/dr-497/15 CKdsSiT z dnia 19.12.2016 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Komunikatu dotyczącego przyporządkowania uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 kwietnia 2019 roku, wydanego na podstawie art. 177 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.

Wydział Finansów i Bankowości:

- Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-3-0145/TBM/263/94 MEN z dnia 10.08.1994 r.),

- Finanse i rachunkowość, studia drugiego stopnia (decyzja nr DNS-1-0145-335/TBM/99 MEN z dnia 19.08.1999 r.),

- Zarządzanie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-1-0143-30-JL/2000 MEN z dnia 03.08.2000 r.),

- Handel międzynarodowy, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6013.154.2015.5.PD MNiSW z dnia 09.12.2015 r. o zmianie nazwy kierunku Stosunki międzynarodowe),

- Administracja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-16/rej.47/06 MNiSW z dnia 25.04.2006 r.),

- Zarządzanie, studia drugiego stopnia (decyzja nr DNS-WUN-6022-893-6/PP/09 MNiSW z dnia 04.08.2009 r.),

- Logistyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13957-3/KŁ/11 MNiSW z dnia 30.05.2011 r.),

- Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.53.2013.3.SK MNiSW z dnia 24.06.2013 r.),

- Informatyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.23.2013.AB.2 MNiSW z dnia 08.07.2013 r.),

- Prawo w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.2.2013.2.AW MNISW z dnia 10.07.2013 r.),

- Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6014.355.2013.2.MC MNiSW z dnia 15.10.2013 r.),

- Turystyka i rekreacja, studia drugiego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6014.355.2013.3.MC MNISW z dnia 15.10.2013 r.),

- Prawo, jednolite studia magisterskie (decyzja nr DSW.ZNU.6022.69.2015.SW.3 MNISW z dnia 20.05.2015 r.),

- Inżynieria zarządzania, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6014.351.2015.2.MC MNISW z dnia 10.12.20215 r.),

- Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.70.3.2016.AN MNISW z dnia 05.07.2016 r.),

- Filologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.35.3.2018/EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.),

- Informatyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.164.2018.4.AN/MU z dnia 15.03.2019 r.),

- Logistyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.4.2020.6.AKO MNISW z dnia 04.05.2020 r.),

- Psychologia w biznesie, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.119.2020.5.AKO z dnia 03.06.2020 r.),

- Marketing i sprzedaż, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.50.2020.4.RL z dnia 24.06.2020 r. ),

- Administracja, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.55.2022.4.MK z dnia 14.06.2022 r.),

- Psychologia, jednolite studia magisterskie (decyzja nr DSW-WNN.8014.93.2022.4.MK z dnia 05.07.2022 r.),

-Marketing i sprzedaż, studia drugiego stopnia (zarządzenie nr 16/2023 Rektora Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu z dnia 17.05.2023 r.),

-Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia drugiego stopnia (zarządzenie nr 17/2023 Rektora Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu z dnia 17.05.2023 r.),

-Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie (zarządzenie nr 24/2023 Rektora Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu z dnia 20.07.2023 r.).

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie:

- Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-1-0145-297/RO/98 MEN z dnia 17.11.1998 r.),

- Finanse i rachunkowość, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-791/Rej.47/Eko/03 MENiS z dnia 10.07.2003 r.),

- Logistyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-06-4003-258/07 MNiSW z dnia 06.07.2007 r.),

- Zarządzanie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6021-6771-2/EK/10 MNISW z dnia 17.03.2010 r.),

- Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13947-2/KŁ/11 MNISW z dnia 20.07.2011 r.),

- Bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-22697-3/AN/12 MNISW z dnia 26.10.2012 r.),

- Zarządzanie, studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.189.1.2013.AN MNISW z dnia 09.07.2013 r.),

- Pedagogika, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.211.1.2013.AN MNISW z dnia 25.07.2013 r.),

- Prawo w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.249.3.2013/2014.EK/AN MNISW z dnia 04.02.2014 r.),

- Inżynieria zarządzania, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.2.4.2014.AN MNISW z dnia 07.08.2014 r.),

- Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.4.2015.4.PD MNISW z dnia 02.4.2015 r.),

- Bezpieczeństwo narodowe, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.291.2015.3.EK/ŁA MNISW z dnia 05.01.20216 r.),

- Informatyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.42.2016.3.SK MNISW z dnia 11.05.2016 r.),

- Język angielski w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.35.2016.EK.3 MNISW z dnia 19.07.2016 r.),

- Administracja publiczna, studia pierwszego stopnia (decyzja nr ZNN.6022.52.3.2016.AN MNISW z dnia 08.11.2016 r.),

- Marketing i sprzedaż, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.27.3.2018/EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.),

- Pedagogika, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.38.5.2018.AN MNISW z dnia 11.10.2018 r.).

- Logistyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.72.2020.4.IZ z dnia 01.06.2020 r.),

- Informatyka, studia drugiego stopnia decyzja nr DSW.WNN.5014.39.2020.6.AKO/KT z dnia 21.08.2020 r.),

- Biznes i administracja, studia drugiego stopnia ( decyzja nr DSW-WNN.5014.18.2021.4.MG z dnia 25.05.2021 r.),

- Marketing i sprzedaż, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.228.2021.4.MU z dnia 25.11.2021 r.),

- Psychologia, jednolite studia magisterskie (decyzja nr DSW-WNN.8014.206.2022.6.MK/SG z dnia 20.02.2023 r.),

-Grafika komputerowa w multimediach, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.131.2023.KR.4 z dnia 24.07.2023 r.).

Wydział Ekonomiczny w Szczecinie:

- Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-05-4003-232/08 MNISW z dnia 25.04.2008 r.),

- Zarządzanie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-05-4003-67/08 MNISW z dnia 27.06.2008 r.),

- Logistyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-7388-4/SH/10 MNISW z dnia 05.07.2010 r.),

- Zarządzanie, studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-22225-2/IŻ/12 MNISW z dnia 20.06.2012 r.),

- Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6014.2.2013.2.AW MNISW z dnia 23.01.2013 r.),

- Bezpieczeństwo w biznesie i administracji, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.27.2013.4.IZ MNISW z dnia 14.11.2013 r.),

- Pedagogika, studia pierwszego i drugiego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.89.2014.EK.3 MNISW z dnia 28.07.2014 r.),

- Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.73.3.2015.AN MNISW z dnia 01.070.2015 r.),

- Inżynieria zarządzania, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.34.3.2018/EK MNISW z dnia 23.05.2018 r.),

- Informatyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.76.4.2018.AN MNISW z dnia 04.07.2018 r.),

- Finanse i rachunkowość, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.29.2019.AM.3 MNISW z dnia 12.04.2019 r.),

- Logistyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.26.2019.3.IZ MNISW z dnia 12.04.2019 r.),

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie (decyzja nr DSW.WUN.5013.93.2019.SJ z dnia 24 maja 2019 r.),

- Marketing i sprzedaż, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.50.2019.3.EK MNISW z dnia 25.05.2019 r.),

- Pedagogika, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.177.2020.4.MG z dnia 30.07.2020 r.).

Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji w Warszawie:

- Administracja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-21950-1/AB/12 z dnia 20.02.2012 r.)

- Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-22933-EK/12 z dnia 19.07.2012 r.)

- Ekonomia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.30.3.2018 z dnia 21.06.2018 r.)

- Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.75.2019.MG.4 z dnia 16.07.2019 r.)

- Informatyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-3394-1/EK/09 z dnia 30.06.2009 r.)

- Logistyka, studia inżynierskie pierwszego stopnia (decyzja DSW-2-06-4003-378/08 z dnia 29.10.2008 oraz nr MNiSW-DNS-WUN-6022-17920-1/KŁ/11 z dnia 10.08.2011 r.)

- Marketing i sprzedaż, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.14.2022.4.SG z dnia 27.04.2022 r.)

- Media i komunikacja w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.336.2023.3.AB z dnia 02.02.2024 r.)

- Multimedia i grafika komputerowa, studia pierwszego (stopnia decyzja DSW-WNN.8014.51.2023.4.JP z dnia 18.09.2023 r.)

- Pedagogika, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.66.3.2018.AN z dnia 05.07.2018 r.) - kierunek wygaszony

- Prawo w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.65.2022.5.RL z dnia 2.08.2022 r.)

- Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.31.2019.3.RL z dnia 05.07.2019 r.)

- Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.51.3.2018.EK z dnia 21.06.2018 r.)

- Zarządzanie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.34.2019.AM.4 z dnia 28.05.2019 r.)

- Administracja, studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-21950-1/AB/12 z dnia 20.02.2012 r.)

- Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.69.2023.KT.4 z dnia 02.06.2023 r.)

- Ekonomia, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.29.3.2018.EK z dnia 21.06.2018 r.)

- Finanse i rachunkowość, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.15.2022.KT.5 z dnia 20.05.2022 r.)

- Marketing i sprzedaż, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.33.2023.4.SG z dnia 13.04.2023 r.)

- Pedagogika, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.67.3.2018.AN z dnia 05.07.2018 r.) - kierunek wygaszony

- Zarządzanie, studia drugiego stopnia (decyzja DSW-WNN.8014.86.2021.6.RL z dnia 03.11.2021 r.)

- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie (na podstawie § 39a rozporządzenia w sprawie studiów)


Przejęcia: W 2012 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu) połączyła się z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Turystyczną w Szczecinie (decyzja nr MNISW-DNS-WUN-6010-25282-3/AW/12 MNISW z dnia 19.09.2012 r.),

W 2013 roku nastąpiło połączenie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu) z Wielkopolską Wyższą Szkołą Turystyki i Zarządzania w Poznaniu (decyzja nr DKN.ZNU.6013.49.2013.2.AW MNISW z dnia 02.07.2013 r.),

W 2015 r. nastąpiło połączenie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu) z Wyższą Szkołą Techniczno-Przyrodniczą w Poznaniu (decyzja nr DSW.ZNU.6013.190.2015.3.MC MNISW z dnia 24.09.2015 r.).

Odpowiedzialny za treść: Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
Data wytworzenia: 21.12.2022
Opublikował w BIP: Druminska
Ostatnio zaktualizował: Małgorzata Ryżko
Data ostatniej aktualizacji: 07.02.2024 11:50
Liczba wyświetleń: 318